Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości 
Do końca roku szkolnego pozostało
.

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II

(Przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu)

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Uczniowie w naszym gimnazjum są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

            Wiadomość o rozpoczęciu działalności szkolnego wolontariatu w tym roku szkolnym przyciągnęła prawdziwe tłumy zainteresowanych na spotkanie organizacyjne. Mam nadzieję, ze ich zapał nie minie i również chętnie będą pomagać. Wolontariatem w naszej szkole w roku szkolnym 2010/2011 opiekuje się p. Emanuela Statnik

 

 
Odsłon : 112872