Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 
Do końca roku szkolnego pozostało
.

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2016

Zimowa przerwa świąteczna

                  23 grudnia 2016 -   31 grudnia 2016

  I semestr

   II semestr

 01 września 2016 - 29 stycznia 2017

 01 lutego  -  24 czerwca 2017

Ferie zimowe

  13 lutego  -  24 lutego  2017

Wiosenna przerwa świąteczna

   13  – 18 kwietnia 2017

Diagnoza wstępna klas I wrzesień 2016
Diagnoza po klasie I 23 - 25 maja 2017
Diagnoza po klasie II 23 - 25  maja 2017

Egzamin gimnazjalny 

-część humanistyczna

-część matematyczno – przyrodnicza

-część z języka obcego nowożytnego 

  

19 kwietnia 2017

20  kwietnia 2017

21 kwietnia 2017

Egzaminy próbne 

- część humanistyczna

- część matematyczno – przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

 

zgodnie
 ofertą wydawnictwa Nowa Era

Dni wolne od zajęć

 

 

  dni świąteczne

 

 

 

 

 

 

 

dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

       

 

 

 

 

dla klas pierwszych i drugich dni egzaminu  

                                  gimnazjalnego                               

   11 listopada 2016

    01 stycznia 2017

06 stycznia 2017

01 maja 2017

03 maja 2017

15 czerwca 2017
14 października 2016

31 października 2016

02 maja 2017

16 czerwca 2017

 

 

 

19, 20, 21 kwietnia 2017

Termin klasyfikacji rocznej

  19 czerwca 2017

Egzaminy poprawkowe

  sierpień 2017

 

TERMINY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

 

 Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach, w tym pisemnie o ocenach niedostatecznych i nagannych za I półrocze

15 grudnia 2016

 Termin wpisania ocen za pierwsze półrocze do dziennika

 12 stycznia 2017

 Termin klasyfikacji śródrocznej

posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej podsumowującej  pierwsze półrocze

19 stycznia 2017

31 stycznia 2017

Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach , w tym pisemne o ocenach niedostatecznych i nagannych

  18 maja 2017

Termin wpisania ocen  rocznych do dziennika

 12 czerwca 2017

Termin klasyfikacji rocznej 

  posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej drugie półrocze

Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki egzaminów poprawkowych

19 czerwca 2017

26 czerwca 2017

sierpień 2017

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zebrania z rodzicami

08 września 2016

17 października 2016

15  grudnia 2016

24 stycznia 2017 

05 kwietnia 2017

18 maja 2017 

 

Wybory rad oddziałowych w pierwszych klasach


08 września 2016

 

Ukonstytuowanie się Rady Rodziców

 

Uchwalenie

programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły

 08 września 2016


 
Odsłon : 112869